41 Het voormalige verlaadstation van het ertsconcentraat
Om het ertsconcentraat uit de bewerkingsinstallatie „Willibald“ aan de westhelling van de Dörnberg tegen zo laag mogelijke kosten naar de spoorwegaansluiting in Bestwig te kunnen transporteren, liet de toenmalige Stolberger Zink AG in 1896/97 een eigen smalspoorbaan (spoorbreedte 750 mm) aanleggen. Het ertsconcentraat transporteerde men eerst met een kleine lorriebaan (spoorbreedte 575 mm) van de ertsbewerking via een brug over de weg van de daarboven gelegen helling naar de zogeheten “Bremsberg” (zie station 24 van de mijnbouw-wandelweg).
Met een op rails lopend platform remde (bremste) men steeds twee volle lorries van de bovenste machinekamer zo´n 100 meter naar het niveau van het dal. Het platform was door een touw via een katrol verbonden met een tegengewicht op vier wielen dat onder het platform liep. Dit tegengewicht zou de afdaling afremmen en de klim vergemakkelijken.
In het verlaadstation werd het ertsconcentraat in de op onderstellen van de smalspoorbaan gereed staande wagons van de officiële Rijksspoorweg (spoorbreedte 1435 mm) overgeladen en dan met het “boemeltje” door het dal van de Valme naar het station in Bestwig getransporteerd. Vanaf 1953 namen twee vrachtauto´s die per rit 30 ton konden laden, het transport over. Het totale traject van het “boemeltje” werd buiten bedrijf gesteld.
Naar de Kaart
Naar het mijnbouw-wandelpad
Drukversie
Naar de startpagina
Naar het overzicht infoborden
Mijnbouw-wandelpad
Vereiniging Vrienden van het Sauerlandse Mijnbouwmuseum Bestwig-Ramsbeck e.V.