37 De katholieke parochiekerk St. Margaretha
De katholieke parochiekerk St. Margaretha (A) drukt tot op vandaag zijn stempel op het centrum van Ramsbeck. In 2004 is het Godshuis gerenoveerd. Het ontwerp van de ruimte rond het altaar werd gemaakt door kunstsmid Walter Schneider uit Schmallenberg-Heiminghausen en de Berlijnse kunstenares Marie-Luise Dähne. De eerste steen voor deze kerk – ontworpen door de Soester architect Ferber – is op 1 december 1935 gelegd. Op 8 december 1936 (Maria Onbevlekt Ontvangen) had de inwijding plaats. Op deze dag betrok de gemeente met zijn pastoor Heinrich Leonhardt het nieuwe Godshuis.
De eerste kerk (B) bouwde de kerkgemeenschap in 1848 op de plaats van de oude kapel (nu supermarkt). Vanwege de mijnwerkers die van elders kwamen, was deze gemeenschap die werd gehoed door een kapelaan en tot de parochie Velmede behoorde, zo gegroeid, dat de bouw van een kerk onontkoombaar werd. Op de 1ste Adventszondag 1861 werd Ramsbeck een zelfstandige parochie en de kerk tot parochiekerk verheven. De eerste pastoor was Werner Adolph Schupmann, die al sinds eind 1846 als kapelaan in Ramsbeck werkte. Deze eerste kerk werd in 1952 afgebroken.

De bouw van de nieuwe en trouwens ook van de oude kerk in steeds economisch moeilijke tijden zou zonder de grote bereidheid van de kerkgemeenschap, zonder de voortdurende arbeidsinzet van de Ramsbecker ambachtslieden en mijnwerkers, maar ook zonder de daadkrachtige hulp van de mijndirectie niet mogelijk zijn geweest. Het beeld van de heilige Barbara op het kerkplein, schutspatroon van de mijnwerkers, herinnert aan de geschiedenis van de mijnbouw, die steeds ook nauw met de geschiedenis van de katholieke parochie in Ramsbeck verbonden was.
Naar de Kaart
Naar het mijnbouw-wandelpad
Volgende Infobord
Drukversie
Naar de startpagina
Naar het overzicht infoborden
Mijnbouw-wandelpad
Vereiniging Vrienden van het Sauerlandse Mijnbouwmuseum Bestwig-Ramsbeck e.V.