35 Afwatering van de Willibald-steenberg
De Willibald-steenberg behoort tot de historische Ramsbecker lood-zink-mijnbouw die volgens de meest actuele kennis teruggaat tot het einde van de 11de eeuw. De mijn moest er in 1974 om economische redenen worden gesloten. De Ramsbecker vindplaats is een van de belangrijkste vindplaatsen van lood, zink en zilver in lagen in Europa. In totaal werd hier tot 1974 rond 16 miljoen ton erts gedolven. Op talrijke plaatsen kwamen de ertslagen aan de oppervlakte en werd het erts in bescheiden dagbouw, vervolgens in mijnbouwgangen en tenslotte ondergronds tot een diepte van bijna 500 meter gewonnen.
Afwateringssysteem Willibald-steenberg

Vanwege het geringe ertsgehalte van de gedolven rond 5% lood en zink moest een groot deel van het in de mijn gewonnen gesteente na natuurkundige/chemische scheiding van het erts (ertsbewerking) bovengronds op steenbergen worden gestort. Op de Willibald-steenberg werd in overeenstemming met de mijnbouw-juridische toestemming het bij de ertsbewerking Willibald vrijkomende puin opgeslagen. Na sluiting van de mijn werd de steenberg ingrijpend gecultiveerd en beplant.

Als resultaat hiervan is de steenberg tegenwoordig grotendeels bedekt met begroeiing en werd die vanwege de zeldzame planten en kruiden, die zich hier hebben gevestigd, tot Natura-2000-gebied (DE-4616-301) uitgeroepen. Natura-2000-gebieden zijn Europese beschermingsgebieden voor natuur- en landschapsbescherming.
Vanwege de door de klimaatveranderingen toenemende perioden met sterke regenval werd in 2014 ter bescherming van de steenberg aanvullend een greppelsysteem aangelegd om het oppervlaktewater af te voeren. Het doel is het van boven de steenberg toestromende regenwater om de steenberg heen te leiden en de neerslag die op het plateau met de steenberg valt, zo snel mogelijk af te voeren. Daartoe werden drie greppelsystemen met een grote capaciteit 1. boven, 2. op de steenberg en 3. onder de steenberg, evenals een opvang voor plantaardige verontreinigingen en een regenwater-overstort nieuw aangelegd.
In het opvangbekken worden stukken hout/bladeren en ander meegevoerd materiaal opgevangen. Met de regenwater-overstort wordt ervoor gezorgd, dat de watermassa´s van boven de steenberg en van het plateau van de steenberg bij sterke regenval in de tijd vertraagd worden afgevoerd naar de Eltmeckebeek. Daardoor wordt het systeem van de beek ontlast.

De greppelsystemen werden natuurgetrouw in het landschap ingebed en volgens de voorschriften van de Natura-2000-gebieden uitgevoerd.
Regenwater-overstort
Greppelsysteem op het plateau met de steenberg
Greppelsysteem onder de steenberg
Naar de Kaart
Naar het mijnbouw-wandelpad
Volgende Infobord
Drukversie
Naar de startpagina
Naar het overzicht infoborden
Mijnbouw-wandelpad
Vereiniging Vrienden van het Sauerlandse Mijnbouwmuseum Bestwig-Ramsbeck e.V.