2 Het Duitse kozijn
Het vormt symbolisch het toegangsportaal tot het mijnbouw-wandelpad. Het kozijn is een houten raamwerk, waarmee de mijnwerkers afbrokkelend gesteente steunen. Het gaat in de berg om gesteente, dat naar beneden dreigt te vallen. Zo stellen ze bij het binnengaan van de mijngangen het ene na het andere kozijn op onder het ter plaatse vrij gelegde gesteente. De afstand tussen de kozijnen heeft te maken met de mate waarin het gesteente afbrokkelt.

Elk kozijn bestaat uit de bovendorpel en die beide stijlen, die de dorpel steunen. Al naar gelang bouwwijze onderscheiden we het Duitse en het Poolse kozijn. Bij het Poolse kozijn staan de stijlen loodrecht op de bovendorpel. In tegenstelling daarmee worden bij het Duitse kozijn de stijlen met hun voet schuin tegen de wand (muur van de mijngang) geplaatst. Bij dit systeem worden bovendorpel en stijl aan elkaar verbonden met een ijzeren hoek, terwijl bij de Poolse constructie het bovenste deel van de stijl halfrond is, waarop de bovendorpel rust.

“Hout waarschuwt!” zeiden de oude mijnwerkers. Dat was het grote voordeel ten opzichte van de stalen uitbouw. Werd de druk te groot, begon de uitbouw te zuchten en te kreunen. Een duidelijk signaal voor de mijnwerkers om of de uitbouw te versterken of om het gebied zo snel mogelijk te verlaten voordat dat deel instortte.

In deze geest wensen we u een veilige wandeling met veel belevenissen en nieuwe ervaringen.

Glück auf!
1. Tafel am Bergbau- museum
mywebsite023001.jpg
Naar de Kaart
Naar het mijnbouw-wandelpad
Volgende Infobord
Drukversie
Naar de startpagina
Naar het overzicht infoborden
Mijnbouw-wandelpad
Vereiniging Vrienden van het Sauerlandse Mijnbouwmuseum Bestwig-Ramsbeck e.V.